#spacex załogowy dragon na…

#spacex załogowy dragon na pocieszenie po odwołanym starcie