SpaceX: Muza, oś czasu, film…

SpaceX: Muza, oś czasu, film w HD, kamery przy lądowiskach i z każdej strony kamery itd.
Nasa: kilku siedzących dziadów bijących brawo, azjatka prowadząca i właściciel parku jurajskiego bawiący się plastikowymi modelami sondy.
#mars #spacex #kosmos