Poziom polskiego…

Poziom polskiego dziennikarstwa. #heheszki #spacex #dziennikarstwo #patologiazewsi #angielskizwykopem #angielskiztuskiem