Powierzchnia siatek #mrsteven…

Powierzchnia siatek #mrsteven będzie zwiększona 4x 🙂


#spacex