Omówienie efektu tęczy…

Omówienie efektu tęczy obserwowanego podczas ostatniego startu.

A rocket that farts rainbows


#spacex