O bulwa mirki dopiero…

O bulwa mirki dopiero ogarnąłem że #elonmusk to typowy polski #januszebiznesu.
Przecież #spacex to połączenie space + X tak jak wszystkie inne drutexy budexy januszexy.