Jedzie taki środkiem drogi i…

Jedzie taki środkiem drogi i na pobocze wszystkich spycha…
#spacex