30 minut największych…

30 minut największych wybuchów rakiet
z dość dokładnym omówieniem przyczyn każdej awarii.
#spacex #mirkokosmos #rakiety